Sławomir Radziemski
specjalista - Sekretariat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: slawomir.radziemski_usun_to@kul.pl