Ks. dr Sławomir Płusa
Asystent - Katedra Homiletyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: slawomir.plusa_anti_spam@kul.pl