Sławomir Pawłowski
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Teologii Prawosławnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: slawomir.pawlowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4918-0658