dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.lukasiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2724-545X