Ks. dr Sławomir Czajka
Asystent - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: slawomir.czajka_anti_spam@kul.pl