dr hab. Sebastian Piotrowski
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sebastian.piotrowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4871-5131