Współpraca rodzicielska – wyniki wstępnych analiz na gruncie polskim
[Preliminary analysis of coparenting in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie
Współautorzy: dr hab. Bogusława Lachowska (prof. KUL)
Miejsce: II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
Nazwa jednostki: II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna