mgr Sabina Więsyk
Asystent - Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sabina.wiesyk_anti_spam@kul.pl