dr Ryszard Hać
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ryszard.hac_anti_spam@kul.pl