Ks. dr hab. Roman Sieroń
Adiunkt - Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: roman.sieron_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5536-2250