2022

Prace magisterskie
  • Kryzys tożsamości ojca w rodzinie i postulaty jego przezwyciężenia. Studium katechetyczne w świetle nauczania papieża Franciszka i literatury polskojęzycznej.
  • Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II

2021

Prace magisterskie
  • Przymioty miłości małżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II
  • Przygotowanie do małżeństwa w świetle zasad obowiązujących w diecezji sandomierskiej

2019

Prace magisterskie
  • Wybrane przejawy cywilizacji śmierci zagrożeniem dla rodziny.

2018

Prace magisterskie
  • Prawno-duszpasterskie założenia przygotowania do małżeństwa w diecezji sandomierskiej
  • Współczesne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle publikacji wybranych teologów polskich
  • Rola kierownika duchowego w życiu kapłańskim i małżeńskim w świetle publikacji Ojca Józefa Augustyna