2019

Prace magisterskie
  • Wybrane przejawy cywilizacji śmierci zagrożeniem dla rodziny.

2018

Prace magisterskie
  • Prawno-duszpasterskie założenia przygotowania do małżeństwa w diecezji sandomierskiej
  • Współczesne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle publikacji wybranych teologów polskich
  • Rola kierownika duchowego w życiu kapłańskim i małżeńskim w świetle publikacji Ojca Józefa Augustyna