Dr Robert Tabaszewski:

dr nauk prawnych, mgr prawa i stosunków międzynarodowych, adwokat, ekspert w zakresie praw człowieka, prawa publicznego: krajowego, międzynarodowego i europejskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Wielokrotnie nagradzany. Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 września 2017 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Życiorys

Wykaz publikacji

Researchgate.com Profile                                    

Academia.com Profile

Kontakt: robert.tabaszewski [at] kul.pl
 

 

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2019 02:47