dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL 

 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
 • Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Wydział Filozofii KUL, Instytut Kulturoznawstwa.

Publikacje:

 • Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, Siedlce 2008 (wydanie 2 poprawione: Lublin 2015);
 • Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo, Warszawa-Radzymin 2017;
 • pomysłodawca i redaktor naukowy serii wydawniczej Religijność Alternatywna:
  • Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk, Lublin 2012;
  • Ezoteryzm w zachodniej kulturze, Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013;
  • Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu, Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013;
  • Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, Robert T. Ptaszek, Diana Kwietniewska, Lublin 2014;
  • „Wieczność, gdzie Śmierci nie ma…”. Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych, Robert T. Ptaszek, Agata Nurzyńska, Dominika Ptaszek i Magdalena Zawisza-Skibińska, Lublin 2015;
 • opublikował ponad 140 artykułów i haseł encyklopedycznych;

Główne kierunki badań:

 • alternatywne ruchy religijne, filozofia religii, filozofia kultury (ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości), historia filozofii, dialog międzyreligijny;

 Działalności naukowa i organizacyjna

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – od 2005 roku; 
 • Towarzystwo Naukowe KUL – od 2004 roku członek współpracownik, od 2013 członek korespondent Wydziału Filozoficznego, a od 2015 sekretarz Wydziału Filozoficznego Towarzystwa;
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino) – od 2000 roku członek Towarzystwa;
 • Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe – członek zarządu [www.drohiczyntn.pl];
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie – od 2014 członek Towarzystwa.

Redaktor naczelny pisma:

Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Pismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej, dostępnej w Internecie pod adresem: http://drohiczyntn.pl/index.php/drohiczynski-przeglad-naukowy.html

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2018 11:16