dr Renata Pomarańska
Adiunkt - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: renata.pomaranska_anti_spam@kul.pl