mgr Renata Niewczas-Łopatek
Specjalista - Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: renata.niewczas-lopatek_anti_spam@kul.pl