mgr Renata Ludziak
Zastępca Kierownika Działu - Dział Administracji Obiektami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: renata.ludziak_anti_spam@kul.pl