Rafał Pastwa
Ks. dr Rafał Pastwa
Adiunkt - Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: rafal.pastwa_anti_spam@kul.pl