dr Rafał Nawrocki
kustosz - Biblioteka Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: rafal.nawrocki_anti_spam@kul.pl