Ks. dr Rafał Kobiałka
Asystent - Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: rafal.kobialka_anti_spam@kul.pl