Ks. dr hab. Rafał Dudała
Adiunkt - Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: rafal.dudala_anti_spam@kul.pl