Ks. dr hab. Rafał Charzyński
adiunkt - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: rafal.charzynski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8217-7018