Asystent w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL

 

 Publikacje

 

 Monografie

 

 1. Rybarski, R. (2017). Rola ignacjańskiego rachunku sumienia w formacji moralnej chrześcijanina. Lublin: Wydawnictwo Natan. 
 2. Rybarski, R. (2017). Religijność a niepokój u mężczyzn homoseksualnych. Lublin: Wydawnictwo Natan. 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

 

 1. Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., i Rybarski, R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish research: A curvilinear mechanism that explains the categories of centrality of religiosity. Religions, 11(2), 1–19. https://doi.org/10.3390/rel11020064
 2. Rybarski, R., Zarzycka, B., Bernat, A. (2018). Measuring the Quality of Life of People with Life-Threatening Illnesses: The Internal Structure of The Polish Adaptation of The McGill Quality of Life Questionnaire–Revised. Contemporary Oncology, 22 (4), 252–259. DOI: 10.5114/wo.2018.82645
 3. Zarzycka, B., Rybarski, R., Sliwak, J. J. (2017). The Relationship of Religious Comfort and Struggle with Anxiety and Satisfaction with Life in Roman Catholic Polish Men: The Moderating Effect of Sexual Orientation. Journal of Religion and Health. 56(7), 1-22.

 

Publikacje w pracach zbiorowych:

 

 1. Rybarski, R. (2015). Homoseksualizm. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski, Praktyczna psychologia dla teologów (s. 253-272). Kielce: Jedność.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

 

 1.  Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Religiosity and the quality of life among cancer patients: The mediating role of death anxiety. IAPR, Gdańsk, August 31 – September 3, 2019.
 2.  Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Religijność a lęk przed śmiercią u osób z chorobą nowotworową – analiza mediacji przez zmaganie religijne, II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 25-26 czerwca 2018.
 3. Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Personality, parental attitudes and humility as predictors of religious strains, III International Conference of the Polish Society of the Polish Psychology and Psychology of Spirituality, Kraków 20 – 22 czerwiec, 2016.
 4. Rybarski, R. Zarzycka, B. Postawa i gotowość do przebaczania w relacjach interpersonalnych a stan zdrowia psychicznego – analiza efektu mediacji przez wsparcie i zmaganie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Przebaczenia”, Lublin, 2.06.2016 r.
 5. Rybarski, R. Zarzycka, B. Cechy osobowości, postawy rodzicielskie, wsparcie i zmagania religijne jako predyktory postawy i gotowości do przebaczenia w relacjach interpersonalnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Przebaczenia”, Lublin, 2.06.2016 r.
 6.  Rybarski, R. Bernat, A. Religijność, a niepokój homoseksualnych mężczyzn, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie ”, Rzeszów, 30.05.2016 r.
 7. Rybarski, R. Zarzycka, B. Ciszek, P. Cechy osobowości i postawy rodzicielskie, wsparcie i zmaganie religijne jako predykatory i postawy gotowości do przebaczania w relacjach interpersonalnych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie ”, Rzeszów, 30.05.2016 r.
 8. Rybarski, R., Zarzycka, B. Czy przebaczając innym stajemy się zdrowsi? Analiza moderacji zależności między postawą i gotowością do przebaczenia w relacjach interpersonalnych a stanem zdrowia psychicznego przez poziom religijności, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie”, Rzeszów, 30.05.2016 r.
 9. Rybarski, R. Bernat, A. Zróżnicowanie związków religijności i poczucia tożsamości narodowej Polaków mieszkających w Anglii, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie”, Rzeszów, 30.05.2016 r.
 10.  Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Pocieszenie i zmaganie religijne jako predyktory niepokoju i satysfakcji z życia: moderacja przez orientację seksualną, X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia, Gdańsk, 15-17 maja 2015 r.
 11.  Rybarski, R. Zarzycka, B. Religijne wsparcie i zmaganie a stan niepokoju i satysfakcja z życia u mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości, XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Warszawa, 1–3 czerwca 2015. Poster.
 12. Rybarski, R. Śliwak, J., Zarzycka, B. Religijność a niepokój u homoseksualnych mężczyzn, II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości. Lublin, 1-3 czerwca 2014
 13. Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych:
 14. Członek komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości w Lublinie, 1-3 czerwca 2014

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020 19:44