Radosław Mencfel

20202019

 • The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms
  [Badania nad hodowlami Paproci wodnej Azolla Filiculoides L. jako nowego źródła mikroorganizmów]

  [w:] Applied Sciences-Basel

 • 2013

 • Among-lake variation in vertical distribution of invasive, bloom-forming algal species Gonyostomumsemen (Raphidophyceae) in stratified humic lakes of eastern Poland
  [Między-jeziorne różnice w pionowym rozmieszczeniu inwazyjnego, tworzącego zakwity gatunku Gonyostomum semen w humusowych jeziorach w Polsce wschodniej]

  [w:] INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY
 • Relationship among biomass of algae and concentration of chlorophyll a, against the taxonomic structure of phytoplankton in three lakes on Lublin Polesie Region
  [Zależność pomiędzy stężeniem chlorofilu a i biomasą glonów na tle struktury taksonomicznej fitoplanktonu w trzech jeziorach Polesia Lubelskiego]

  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • The influence of environmental parameters on quantity and structure of the fitoplankton in eutrophic lake Glebokie Uścimowskie
  [Wpływ parametrów środowiskowych na ilość i strukturę gatunkową fitoplanktonu w eutroficznym jeziorze Głębokie Uścimowskie]

  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

 • 2011

 • Relationship among range of the euphotic zone and visibility of Secchi disc in three lakes of Leczna-Wlodawa Lake District
  [Zależność pomiędzy zasięgiem strefy eufotycznej i widzialnością krążka Secchiego w trzech jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego]

  [w:] Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego