mgr Przemysław Grądzki
Specjalista badawczo - techniczny - Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.gradzki_anti_spam@kul.pl