mgr Przemysław Grądzki
Specjalista w zakresie wdrożeń rozwiązań informatycznych - Katedra Podstaw Informatyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.gradzki_usun_to@kul.pl