2023

Prace magisterskie
 • Duchowość Ojców Pustyni na podstawie "Collationes Patrum" św. Jana Kasjana
 • Wiara w „Mowach wybranych" świętego Grzegorza z Nazjanzu

2022

Prace magisterskie
 • Modlitwa w apoftegmatach Ojców Pustyni

2021

Prace magisterskie
 • Wartość życia i śmierci w wybranych pismach świętego Ambrożego

2019

Prace magisterskie
 • Ateizm w myśli Paula Evdokimova.
 • Miłosierdzie w "Homiliach na Ewangelie i Pierwszy list świętego Jana" świętego Augustyna

2018

Prace magisterskie
 • Pokuta u ojców i matek pustyni.
 • Miłość w "Komentarzu do Pieśni nad pieśniami" Orygenesa.
 • Zagadnienie pokoju w Objaśnieniach do Psalmów św. Augustyna

2016

Prace magisterskie
 • Ideał mnicha na podstawie Vita Antonii świętego Atanazego
 • Anachoreza w duchowości Ojców Pustyni

2015

Prace magisterskie
 • Walka duchowa w Apoftegmatach Ojców Pustyni
 • Serce w duchowości monastycznej pierwszych wieków chrześcijańskiego wschodu.
 • Miłosierdzie w Wyznaniach Świętego Augustyna

2014

Prace magisterskie
 • Trynitarny i eklezjalny wymiar wiary w Mowach Świętego Leona Wielkiego
 • Pokora w ,,Objaśnieniach do Psalmów'' Świętego Augustyna.