dr hab. Piotr Zakrzewski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.zakrzewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4981-1480