dr Piotr Wasilewski
Adiunkt - Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.wasilewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2272-9057