Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr hab.

(szerzej zobacz)

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2010 12:19