Piotr Sławicki - adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Pełnione funkcje:

- sekretarz Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

- sekretarz Wydziałowej Komisji ds. podziału środków na badania naukowe;

 

W 2010 r. ukończył z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W 2010 r. rozpoczął Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Następnie podjął Aplikację Sędziowską, w ramach której uzyskał ocenę celującą z egzaminu sędziowskiego.

 

Kontakt: piotr.slawicki@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016 16:31