dr Piotr Sławicki
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.slawicki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4570-9366