Piotr Sławicki - adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Pełnione funkcje:

- sekretarz Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

- sekretarz Wydziałowej Komisji ds. podziału środków na badania naukowe;

 

Studia prawnicze w KUL ukończył z wyróżnieniem w 2010 r. broniąc pracę magisterską pt. „Czynności prawne nieistniejące”. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych.

 

W dniu 16 września 2014 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Piotra Sławickiego pt. "Negocjacje jako sposób zawarcia umowy cywilnoprawnej", zaś 23 września 2014 roku Rada WPPKiA nadała mu stopień doktora nauk prawnych.

 

W 2010 r. rozpoczął Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Następnie podjął Aplikację Sędziowską, którą ukończył, uzyskując ocenę celującą z egzaminu sędziowskiego.

 

Zainteresowania badawcze: negocjacje w prawie cywilnym, ugoda mediacyjna.

 

Kontakt: piotr.slawicki@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019 17:04