mgr Piotr Olszowy
kustosz - Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: piotr.olszowy_anti_spam@kul.pl