2017

Prace licencjackie
  • Koncepcja nazw pustych Saula Kripkego

2014

Prace licencjackie
  • Problematyka etyki działalności naukowej w "Zagadnieniach Naukoznawstwa" w latach 1980 - 2000
  • Rola wybranych kampanii społecznych w upowszechnianiu nauki
  • Tradycja badań i działalności naukoznawczej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II do roku 2008
  • Naukoznawcza działalność Stanisława Michalskiego
  • Badania i działalność naukoznawcza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 2008-2013
  • Polityka innowacyjna Województwa Lubelskiego w świetle Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  • Innowacyjność firmy Apple. Analiza naukoznawcza na przykładzie iPada
  • Wpływ studiów podyplomowych Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych na przebieg kariery zawodowej uczestników w świetle modelu zarządzania wiedzą