[Rec.:] P. Kawalec, R. Wierzchosławski, Social Responsibility and Science in Innovation Economy, Lublin 2015
[[Rev.:] P. Kawalec, R. Wierzchosławski, Social Responsibility and Science in Innovation Economy, Lublin 2015]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa (ISSN: 0044-1619)
Rok wydania: 2016
Tom: 52
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 618-622