[Rec.:] Rudolf Carnap, Logiczna struktura świata, Warszawa 2011
[ [Rev.:] Rudolf Carnap, Logiczna struktura świata, Warszawa 2011]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa (ISSN: 0044-1619)
Rok wydania: 2014
Tom: 50
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 147-153
Dostęp WWW: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-97fbe859-d5bf-4c77-ad3e-517c21b6bd5d?q=bwmeta1.element.desklight-90fdbad7-495e-4ed4-93bb-8f542ecce416;3&qt=CHILDREN-STATELESS