Naukoznawstwo
[Science of science]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Metodologia nauk. Cz. 2, Typy nauk
Redaktorzy: Stanisław Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc
Tom: 2
Strony od-do: 401-428