Wznowienie filozoficznego wprowadzenia do teorii decyzji [Rec.:] Martin PETERSON, An Introduction to Decision Theory. (Cambridge Introductions to Philosophy). Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 339 ss. ISBN 978-1-107-15159-8 (Hardback). ISBN 978-1-316-60620-9 (Paperback)
[Resumption of a Philosophical Introduction to Decision Theory [Rev.:] Martin PETERSON, An Introduction to Decision Theory. (Cambridge Introductions to Philosophy). Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 339 ss. ISBN 978-1-107-15159-8 (Hardback). ISBN 978-1-316-60620-9 (Paperback)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 195-201
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1516/roczniki_filozoficzne/roczniki_filozoficzne_66_2_2018/11-recenzje_lipski_corr.pdf
DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-11