dr Piotr Królikowski
Starszy redaktor - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: piotr.krolikowski_anti_spam@kul.pl