Publikacje

 

Artykuły:

 

Wydawnictwa redaktorskie:

 

Prace związane z opracowaniem tekstów:

Wyszukiwanie i integrowanie źródeł.

Opracowywanie redakcyjne tekstów (naukowych, źródłowych, bibliograficznych).

Opracowywanie leksykograficzne – budowanie zakresów hasłowych (bloków zagadnień), wiązanie ich w siatkę połączeń znaczeniowych na podstawie tkwiących w hasłach zależności (system odsyłaczy), redagowanie haseł (zgodnie z ideą: minimum objętości – maksimum treści), definiowanie i uściślanie znaczeń.

 

Prace związane z przetwarzaniem tekstów:

Organizowanie metod pracy w przetwarzaniu tekstu (opracowanie szablonów dokumentów, sposobu przetwarzanie tekstów wykorzystujący język XML, język programowania PERL i szablony XSLT, przygotowanie koncepcji bazy danych zarządzającej tekstami zapisanymi w formacie xml, sprzężonej z programami DTP).

Skład publikacji w programach 3B2, LaTeX (ConTeXt, LuaTeX), Scribus.

Zarządzanie bibliografią naukową (format BibTeX). [przykład]

Opracowywanie bibliografii naukowej 

Digitalizacja tekstów.

 

Polecam:

http://runrzeszow.pl/

| Words You Need | wordsyouneed.pl |

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018 09:50