Piotr Kopiec
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Profesor - Katedra Teologii Protestanckiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: piotr.kopiec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0581-0737