Teologalne wychowanie w katechezie
[Theological education in catechesis]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 129-139
Streszczenie: Wychowanie chrześcijańskie winno koncentrować się na trzech podstawowych wartościach. Musi ono być wychowaniem do wiary, nadziei i miłości. Należy doprowadzić wychowanka do poznania Jezusa Chrystusa i do nawiązania z Nim relacji osobowej, a także nauczyć go rozumieć i kochać Kościół. Wiara w życiu chrześcijanina nierozłącznie związana jest z nadzieją. Człowiek wierzący nie tylko koncentruje się na życiu doczesnym, ale czyni to życie środkiem do osiągnięcia wiecznego szczęścia. Prawdziwym źródłem chrześcijańskiej nadziei jest Eucharystia. Wychowanie do wiary i nadziei znajduje konkretne potwierdzenie w czynach miłości. Osoba wychowana do miłości potrafi dzielić się nią z bliźnimi, nawet za cenę rezygnacji z siebie.
Słowa kluczowe: katecheza, wychowanie, wiara, nadzieja, miłość, osoba, człowiekCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Teologalne wychowanie w katechezie",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "11",
pages = "129-139"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2016). Teologalne wychowanie w katechezie. Roczniki Teologiczne, 11, 129-139.