Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu
[The renovation kerygma of christian in the culture of globalizm]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2005
Tom: 52
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 213-229
Streszczenie: Zjawisko globalizacji jawi się jako nieunikniona konieczność i jako proces nieodwracalny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Zachodzi więc potrzeba kształtowania solidarnych, braterskich i społeczno twórczych zasad kształtujących ten fenomen. Kościół głosząc treści kerygmatu i pełniąc funkcję sumienia ludzkości ma możliwość wywierania wpływów na przebieg procesów globalizacji na podstawie uniwersalnego posłannictwa i społeczno etycznych systemów wartości. W tym dialogu kerygamtu ze współczesną kulturą globalną, rodzi się atmosfera zrastania z perspektywą Ewangelii która budzi optymizm i nadzieję.
Słowa kluczowe: kerygmat, globalizacja, kultura, etyka, społeczność, gospodarka, polityka, ekonomia, ewangelizacja, nowa ewangelizacja, Kościół, państwo, naród, prawoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2005",
number = "6",
pages = "213-229"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2005). Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu. Roczniki Teologiczne, 6, 213-229.