Usensownienie życia w chrześcijaństwie
[The sense's lives in christianity]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2006
Tom: 53
Numer czasopisma: 8
Strony od-do: 145-160
Streszczenie: Na rozumienie sensu życia, miały wpływ kierunki filozoficzne i chrześcijańskie. Jednakże chrześcijańska myśl dotycząca sensu życia dopracowała się znaczącej sensologii i sensopraktyki. Najbardziej pełną i oryginalną koncepcją, która jest adekwatna do samego przedmiotu „sens życia”, jawi się współcześnie na gruncie personalizmu. Podkreśla on, iż sensem bytu może być tylko wartość osobowa, po prostu osoba jako rzeczywistość dokonana, a jednocześnie dokonująca się wielokształtnie. Ostatecznie sens życia ludzkiego otrzymuje jakąś postać ontyczną. Jest nim punkt Omega, a w terminologii chrześcijańskiej Jezus Chrystus.
Słowa kluczowe: sens życia, osoba, człowiek, byt, chrześcijaństwo, Jezus ChrystusCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Usensownienie życia w chrześcijaństwie",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2006",
number = "8",
pages = "145-160"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2006). Usensownienie życia w chrześcijaństwie. Roczniki Teologiczne, 8, 145-160.