Antropologia personalistyczna w katechezie
[Anthropology personalistic in the catechesis]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2008
Tom: 55
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 235-253
Streszczenie: Antropologia personalistyczna wzmacnia katechezę antropologiczną o personalistyczną umiejętność odczytania problematyki egzystencji człowieka przez pryzmat osoby, jej wielkości, godności. Podpowiada jednocześnie, aby katecheza podjęła pełną odpowiedzialność za człowieka i jego dzieje.
Słowa kluczowe: Chrystus, antropologia, personalizm, człowiek, osoba, edukacja, kultura, humanizm, dialog, katecheza, metoda, systemCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Antropologia personalistyczna w katechezie",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2008",
number = "6",
pages = "235-253"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2008). Antropologia personalistyczna w katechezie. Roczniki Teologiczne, 6, 235-253.