Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży
[Pilgrimage of high school graduates as a form of catechesis for the youth]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Częstochowa
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Służyć z miłością. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi dr. hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej
Redaktorzy: Anna Walulik, Roman Ceglarek, Zbigniew Marek, Norbert G. Pikuła
Strony od-do: 295-315
Streszczenie: Naukowa prezentacja wyjątkowego fenomenu jakim jest pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę. Każdego roku maturzyści z całej Polski pielgrzymują na Jasną Górę. Przed obliczem Matki Bożej w Jej cudownym Jasnogórskim wizerunku, swoje liczne osobiste zatroskania i decyzje, wiążą modlitwą w jeden kwietny bukiet. W swych wspomnieniach przyznają, że była to „najmocniejsza katecheza” w ich życiu. Zatem pielgrzymka maturzystów pełni rolę katechezy i jest tym samym przedłużeniem nauczania religii w szkole. Jest ona wspólnotową celebracją wiary młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Jest drogą poznawania Chrystusa – drogą do własnego wewnętrznego świata osobowego. Pielgrzymowanie to symbol ludzkiej egzystencji - homo viator. Człowiek wychodzi na drogi świata i przemierza historię. W sposób duchowy wtapia się w pielgrzymkę Adamową wychodząc z rąk Stwórcy i włącza się w pielgrzymowanie Abrahamowe opuszczając strony rodzinne, dom swego ojca, często ojczyznę. Wyruszyć na pielgrzymkę to nic innego jak opuścić siebie samego i spotkać się z Bogiem w miejscu Jego szczególnej obecności. Pielgrzymuje człowiek z Chrystusem. Podczas pielgrzymki człowiek rozpoznaje, że jest zaproszony do komunii z Nim. Wreszcie pielgrzymka jest bardzo często drogą prowadzącą do spotkania z Maryją, Matką Bożą w której łączy się pielgrzymka Słowa do ludzi wraz z pielgrzymką wiary człowieka, Ona jest bowiem Tą „która idzie naprzód w pielgrzymce wiary”. Maturzyści przekształceni przez spotkanie z Matką Bożą w blasku Prawdy, którą jest Jezus Chrystus, dzięki słuchaniu Słowa Bożego, korzystaniu z sakramentów i doświadczeniu życia Kościoła, po powrocie z pielgrzymki, stają się sami „drogą” – in statu viae – przez nowe życie w Duchu Świętym.
Słowa kluczowe: pielgrzymka, wychowanie, formacja, liturgia, personalizacja, człowiek, osoba, humanizm, historiaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży",
journal = "",
year = "2019",
pages = "295-315"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2019). Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży. , 295-315.