Personalistic moral education in catechesis

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2017
Tom: 64
Numer czasopisma: 11
Strony od-do: 121-138
Streszczenie: Personalistyczne wychowanie moralne w katechezie jest przede wszystkim towarzyszeniem człowiekowi w jego rozwoju, które winno zmierzać do osiągnięcia pełni człowieczeństwa oraz urzeczywistnienia siebie jako osobę ludzką. Podstawą personalistycznej formacji moralnej jest osoba ludzka i jej niczym niepodważalna i nieredukowalna godność. Katecheza, przekazując orędzie moralne, nie naucza jednej z wielu teorii dobrego postępowania człowieka, lecz wyjaśnia prawdę o nim samym jako o osobie, o jego niepodważalnej godności. Nauczanie moralności nie jest to zatem savoir-vivre, lecz posiada charakter ontyczny, czyli jest twórczością personalną i prowadzi osobę ludzką do doskonałości i świętości. Personalistyczne podejście do wychowania moralnego postuluje, aby człowiek był nie tylko jako wykonawcą Bożego prawa, ale współgospodarzem zaproszonym do szukania prawdy. Stąd w ujęciu personalistycznym formacja moralna nie jest techniką oddziaływania na wychowanka, nie idzie w kierunku posłuszeństwa normom i obowiązkom, nie koncentruje się na ubóstwianiu prawa i legalizmu, nie jest też moralizatorstwem, lecz opiera się na spotkaniu i komunii osoby ludzkiej z Chrystusem Jezusem oraz podążaniu i naśladowaniu Jego Osoby. Cały proces wychowania moralnego ma służyć osobie, aby stawała się bardziej sobą, potwierdzała swoją godność poprzez przechodzenie od człowieczeństwa natury do człowieczeństwa osoby.
Słowa kluczowe: Osoba Chrystusa, osoba, personalizm, katecheza, wiara, wychowanie, prawda, sumienie, charakter, człowieczeństwo
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/8622/8719
DOI: 10.18290/rt.2017.64.11-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Personalistic moral education in catechesis",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2017",
number = "11",
pages = "121-138"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2017). Personalistic moral education in catechesis. Roczniki Teologiczne, 11, 121-138.