dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Profesor KUL - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.chlebowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8285-9358