Piotr Biłgorajski

Natura i wartość eksperymentu myślowego (rec.: Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts, red. K. Ierodiakonou, S. Roux, Brill, Leiden–Boston 2011)
[The nature and value of the thought experiment (rev.: Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts, red. K. Ierodiakonou, S. Roux, Brill, Leiden–Boston 2011)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2014
Tom: 27
Numer czasopisma: 3 (107)
Strony od-do: 341-347
Dostęp WWW: http://www.ethos.lublin.pl/media/file/ethos107/Bilgorajski_rec.pdf