Piotr Biłgorajski

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2020


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2017


Recenzja naukowa w czasopiśmie


2016Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


20152014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej