Piotr Biłgorajski

Znaczenie religii w poglądach nowych ateistów
[The importance of religion in the views of the new atheists]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Toruń
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Człowiek - istota religijna. T. 2, Religijność w ujęciu etnologicznym
Tom: 2
Strony od-do: 117-131