Piotr Biłgorajski

Jak uprawiać filozofię – poradnik dla początkujących
[How to practice philosophy - a guide for beginners]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2019
Tom: 67
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 148-152
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/article/view/5689/4825
DOI: 10.18290/rf.2019.67.3-8