Piotr Biłgorajski

Eksperymenty myślowe - współczesne kontrowersje
[Thought Experiments - Contemporary Controversies]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Analiza i Egzystencja (ISSN: 1734-9923)
Rok wydania: 2017
Tom: 37
Strony od-do: 115-122
Dostęp WWW: https://wnus.edu.pl/aie/file/article/download/2034/31732.pdf
DOI: 10.18276/aie.2017.37-07