2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017

 • Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum


 • 2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  2014  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  Artykuł w czasopiśmie


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2012

 • Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania
  [w:] PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy
 • Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina
  [w:] Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland
 • Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania
  [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

 • 2011

 • Runo parków miejskich Lublina
  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus

 • Artykuł w czasopiśmie


  2009  2008

 • Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji
  [w:] Nauka Przyroda Technologie